Vandrings- och cykelled - Södra Gunnarskogsleden (total längd 23,6 km)
Startpunkt Larstomta Gunnarskog 22 km norr om Arvika. N59°48.824´E 12°34.613´

Leden är markerad med orange färg.

1. Larstomta vandrarhem är startpunkten för vandringleden som fortsätter via Gunnarskogs Hembygdsgård med Skramlestenen (runsten).


2. Svartviken. Vindskydd. Etappen Larstomta - Svartviken är 1,9 km.

3. Rövarstenen. Jättekast. Etappen Svartviken - Rövarstenen är ca 500 meter.


4. Harstacken. Utsiktspunkt. Spång över älv passeras. Etappen Rövarstenen - Harstacken är 1,6 km.

5. Gårdsåstjärnet. Vindskydd. Etappen Harstacken - Gårdsåstjärnet är 3,3 km.

6. Flyttra. Etappen Gårdsåstjärnet - Flyttra är 1,8 km.

7. Savtjärnet. Utsiktpunkt. Storeberget passeras före. Etappen Flyttra - Savtjärnet är 2,1 km.

8. Korstjärn. Kolarkojor. Etappen Savtjärnet och Korstjärn är 5,6 km.

9. Mörtjärn. Vindskydd. Etappen Korstjärn - Mörttjärn är 2,1 km.


9. Ryggestaberget. Utsiktstorn med mycket fin utsikt. Etappen Mörttjärn - Ryggestaberget är 1,2 km.


1. Larstomta Vandrarhem. Etappen Ryggestaberget - Larstomta är 3,5 km.

I samarbete med: