Arkiverade nyheter


 2023-04-16

 Vårlotteri Järperud 2023

 Järperuds Bygdegårdsförening har haft dragning på sitt stora vårlotteri. Vinnare är underrättade. Bild: Vinstbordet.


2022-12-09

 

Röda Korsets Blomsterfond Gunnarskog

 

Idag levererade föreståndaren för Röda Korsets Blomsterfond i Gunnarskog julblommor och ett kontant gåva till Gunnebo. Fjolårets gåva (då även Gunnarskogs Bygdelag gav en sådan) gick bland annat till inköp av pallkragar, blommor och tomatplantor.

 

 


 2022-03-02

 

NORRA GUNNARSKOGSLEDEN

 


 

Den 12 januari firades Norra Gunnarskogsledens godkännande efter besiktningen i november. Det blev tårta och kaffe för de som var med och gjorde jobbet.

 

 I slutprotokollet är det nu bara några få punkter plus informationstavlan för leden som återstår. Dessa kommer att åtgärdas nu i vår, så fort som det är möjligt. Dröjsmålet med informationstavlan samt kartmateriel har att göra med coronasituationen som rådde under hösten/vintern.

 

 Vi bjuder nu in markägarna från både södra och norra Gunnarskogsleden till ett årligt informationsmöte om lederna. Samtidigt vill vi ha tag på fler som kan vara med och underhålla våra fina leder. Det behövs ett antal personer som kan ta på sig uppgiften att hålla lederna öppna, städade och fria från sly och ris. Ju fler som rör sig efter lederna ju bättre kondition kommer lederna ha. Vi kommer att  bilda ett antal grupper som tar på sig uppgiften att hålla koll på delsträckor av lederna.

 

Så du som vill vara ute i skog och mark och samtidigt göra en insats för Gunnarskogs populära vandringsleder kom till;

 


Larstomta den 29/3 kl. 18.00 för information till markägare, samt  de som är intresserade av att delta för att hålla vandringslederna öppna, städade och fria från gräs, sly och ris och rapportera in var det eventuellt ligger vindfällen.

 


Välkomna!

 

 Text/bild Bo Eriksson


 


Den 10 december överlämnades kontant julgåva och en blomgrupp till varje avdelning på Gunnebo (tre avdelningar) från Röda Korset Gunnarskogskretsen


2020

Eva Aasum (Visit Arvika), Nicklas Wallberg och Bo Eriksson (Gunnarskogs Bygdelag) samt Mattias Dahlman (ordf. Värmlandsleder) vid Värmlandsleders årsmöte 2020 då Södra Gunnarskogsleden certifierades. (Klicka på bilden för större storlek.)


 2020-12-11


 2020-03-05


 2020-02-28


 2019-12-07

 


2019-10-27


 2019-06-18


 2019-04


 2019-03-05


 2019-02-18

 


2018-12-05


 2018-09-23


 2018-07-18

(Arvika Nyheter 18/7 -18)


 2018-03-06


 2018-04-02

Mer bilder från Treskerundan som utlovat i GûnnerskeNytt nr. 1 2018. Prenumererar ni inte så finns lösnummer på ICA Nära Thybergs för artikeln. Foto: Tess Olsson.

 


2018-02-30


 2018-02-02

Inskickat av Torbjörn Johansson. 


2017-03-07


 2017-02-26


2016-06-11


 2016-04-09


2016-03-01


 2016-02-28