Gunnarskogs skola

Järvenskolan har klasserna F-klass - 6:e klass samt fritidsverksamhet och förskola.

Järvenskolan i Stommen


järven

Järvenskolan i Stommen.

Kontakt med skolan»

Besök Skolverkets hemsida»


Stommen i Gunnarskog 

Historik - Detta är bygdens tätort. Fram till år 1952 var detta en kyrkby med gårdar och ett par affärer. Vid kyrkan låg kyrkskolan, i en fastighet fanns telegrafstationen och i en annan fanns posten. Allt eftersom, byggdes det upp olika serviceställen som bilverkstad med bensintapp, bageri med konditori, cykelverkstad m.m. Kommunen byggde en fastighet med kommunkontor och där fick också Wermlandsbanken ett kontor. Man byggde också en brandstation. Redan tidigare fanns ålderdomshemmet Larstomta. Man bestämde också att bygga en modern skola, kallad Centralskolan. Den byggdes på Larstomtas mark. Dessutom tillkom några lärarbostäder och en rektorsbostad i en samlad bebyggelse. Omkring detta byggdes sedan ett antal villor i planbebyggelse och så var samhället Stommen verklighet.

 

Nutid - Nu finns Järvenskolan som är en F-6-skola med fritidsverksamhet. Här finns även förskola för 1-5-åringar. Dessutom finns vårdhemmet Gunnebo. Ett positivt tillskott är tillkomsten av ett närvärmeverk som levererar värme till skolan, de äldre och Larstomta.