Gunnarskogs bygdelag beslutade vid sammanträdet den 17 november 2009 att bilda;

Gunnarskogsfonden


Fonden

Bygdelaget har avsatt en grundplatta på 50.000 svkr, merparten från höstauktionen 2009 på Larstomta i Gunnarskog.

Bygdelaget i Gunnarskog tänker verka för att ytterligare medel tillförs fonden genom donationer, insamlingar, auktioner och lotterier etc.

Fonden ska användas för projekt eller liknande som höjer livskvalitén i Gunnarskog. Möjlighet ska också finnas att lämna ett stöd och/ eller mindre krediter till enskilda och företag i Gunnarskog i samma syfte.

Ansökan

Ansökan om bidrag och / eller kredit ur fonden ska inlämnas skiftligt till Styrelsen för Gunnarskogs bygdelag.

Ansökan kan göras när som helst under året.


Bidrag

Du kan ge ditt bidrag genom att sätta in pengar på bankgirot i Westra Wermlands Sparbank.

Bankgiro: 471-5405

Swish: 123 174 76 41

Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida www.gunnarskog.nu och i kommande nummer av GûnnerskeNytt.

Ge ditt stöd till Gunnarskogsfonden, För ett ännu bättre Gunnarskog!

Willy Ekmark