Gravås-Arvika

Från Gravås till Arvika går en 17 km lång vandringsled som är orangemärkt. Rastplatser finns efter vägen. Du kan ta Arvika buss via Sälboda mot Stommen, gå av vid hållplats Myrevägen.


Finnvägen

Finnvägen är en 21 km lång vandringsled markerad orange. Start vid Fredros Gård (S-kurvan vid spikmagasinet) som går till Bogens kyrka. Från Finnvägen finns en led även den orange som passerar Abborsjön och Timbonäs där flera olika sträckningar ansluter.


Övriga stigar att vandra

Bogen>>Tvällen>>Timbonäs>>Långnäs

En mängd andra stigar att vandra på totalt 65 km. Här finns ängar som brukas enligt gamla metoder med rara växter, stenar med trollrunor och mycket annat. Karta finns att köpa på Tvällens värdshus.


Naturutflykter

Byamossarna är en av Arvika kommuns största sammanhängande myrområde. Vildmarkskaraktären gör området lämpligt för strövande och på vintertid en tur för skidåkning.


Motionsspår i Gunnarskog

Stommen - 2 km spår med belysning till kl. 21.00 med start vid Järvenskolan.

Bogen-Mitandersfors - 4 km motionsspår med start vid bygdegården i Mitandersfors. Vintertid, vid snötillgång prepareras skidspåren.