Bli medlem i Gunnarskogs bygdelag

Är du intresserad av att stödja oss i Gunnarskogsbygden och bli medlem?

Som medlem får du tidningen Gûnnerskenytt 4 gånger per år för endast 200 kr/år. För utrikes 250 kr/år. Du behöver inte bo i bygden för att bli medlem. Vi har idag ett stort antal medlemmar som bor utomsocknes och på helt andra orter och län samt även utrikes. Glöm inte att ange namn och adress!

 

Betala direkt (200 kr):

Bankgiro är: 819-2460

Swish: 123 400 93 20

Glöm inte att skriva namn och adress!

För utrikes (250 kr): 

IBAN: SE3580000843190531024230

Välkommen som medlem!

Du är välkommen till Gunnarskogs bygdelag. Vi arbetar för bygden. Vi behöver ha närhet till service, skola och sjukvård. Bli medlem du också!