Gunnarskogs Församling

Gunnarskogs kyrka tronar vackert i mitten av Stommen. Vid besök av kyrkan, v.g kontakta pastorsexp.

Kyrkorna i bygden

Gunnarskogs kyrka  Gunnarskogs kyrka ligger mitt i hjärtat av
  Stommen vid sjön Gunnern. 

 

 

 Bogens kyrka

  Bogens kyrka ligger i norra delen av 
  Gunnarskog. Tag väg Gräsmark, mot
  Fredros: väg in mot
Mitandersfors.
  Grusväg.

 

  

Webbsida:
 www.svenskakyrkan.se/gunnarskog
»
E-post: gunnarskogs.pastorat@svenskakyrkan.se


Equmenia Gunnarskog

Tvärurds missionshus

  Tväruds missionshus

  Equmenia Gunnarskog Facebook»

  Equmenias Gunnarskog hemsida»