BOKNINGSREGLER & ORDNINGSREGLER LARSTOMTA VANDRARHEM

 

ALLMÄNT: Du och vandrarhemmet kan själva komma överens om villkoren för bokningen. Om ingen speciell överenskommelse gjorts gäller nedanstående regler. (För gruppbokningar, konferenser och likn. gäller särskilda regler). Observera att särskilda bokningsregler gäller för bokningar som görs on-line. Dessa finns på bokningssidan.

 

BOKNINGEN är bindande både för beställare och vandrarhemmet i och med att den bekräftats. Bekräftelse kan ske muntligen eller skriftligen. Om avtal skett per telefon gäller detta som bekräftelse. Vid bokning skall namn, adress och telefon lämnas samt uppgift om ankomst och avresedatum. Ankomsttiden är före kl. 17.00 på Larstomta Vandrarhem.

 

E-POST: Bokning via e-post ska alltid åtföljas av en bekräftelse från vandrarhemmet för att vara giltig.

 

AVBESTÄLLNING OCH UTEBLIVEN ANKOMST: Avbeställning ska ske senast kl 17.00 dagen före ankomst, såvida ej annat överenskommits. Avbokar man senare debiteras för ett dygn. Detta gäller även vid utebliven ankomst.

 

AVRESA FÖRE DEN AVTALADE TIDENS UTGÅNG: Har du beställt för en viss tid men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på vandrarhemmet debiteras ytterligare ett dygn.

 

BETALNING: Sker vid incheckning, kontant eller med SWISH.   Bokningsavgift/förskottsbetalning kan förekomma.

 

INCECKNINGSTID: 13.00 - 17.00. Vid ankomst senare än 17.00 måste Larstomta Vandrarhem kontaktas!

 

UTCHECKNINGSTID: Senast kl:11.00

 

STÄDNING: Gästen ansvar för städningen av rummet och pentry. Efterföljs det inte, debiteras gästen av Gunnarskogs Bygdelag med 1.000:- Skr.

 

SKADA: Enligt nordisk lag svarar vandrarhemmet för dig och dina ägodelar endast om skada vållats av vandrarhemmets personal.

 

ANSVAR: Gästen ansvarar själv för skada som han eller hans gäster vållar inom vandrarhemmet.

 

HUSDJUR: Husdjur är inte tillåtet på Larstomta Vandrarhem Huvudbyggnad, men tillåts i Magasinet. Djurägaren ansvarar för eventuella skador som djuret orsakat under vistelsen.

 

RÖKNING: Vid överträdelse av rökförbud har vandrarhemmet rätt att debitera extra kostnader för tvätt och sanering med 5.000:-Skr.

 

Vi reserverar oss för lagändringar och prisändringar som ligger utanför vår kontroll.

Gunnarskog Bygdelag.