Idrottsföreningarna Gunnarskog och Bortans IK

Gunnarskogs Ik bildades år 1931.

Träningsplanerna är idag Gunnevi och Kolstadvallen. Idag finns ca 650 medlemmar i Gunnarskogs IK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bortans IK:s lagsymbol. Idag är Gunnarskog och Bortan sammanslaget.

Bortan IK bildades år 1944 och är sammanslagen av 2 föreningar, Olympia och BIK. Fullständigt namn är Bortans IK Olympia.

 

Här finns fotboll, innebandy, bordtennis, skidor, motion och övrig verksamhet. Det finns idag 600 medlemmar i Bortans IK. Bordtennis spelas och tränas i Tvärud och Järvenskolans lokaler.