Gunnarskogs Brandstation

När du behöver hjälp från Gunnarskogs brandstation larmas ett befäl och tre brandmän. Beroende på uppdraget finns en släck- och räddningsbil, samt fordon för IVPA-larm och terrängkörning att tillgå.

Räddningstjänsten rycker varje år ut på omkring 3-400 räddningsuppdrag, 30-50 bränder, ett femtiotal trafikolyckor och hundratalet IVPA-larm.