Vandringsleder/motionsspår

Kartor finns att köpa på Larstomta B&B eller hos Thybergs ICA

Vandringsled-Rundturen

Karta finns att köpa på Thybergs ICA

Mer information finns på Arvika Turistbyrå.

Leden är markerad med orange färg och är 22 km lång

1. Larstomta, B&B är startpunkten för vandringleden. Fortsätt sedan ner till hembygdsgården för att se runstenen.

vandrarhemmet larstomta

2. Rövarsten, ett jättekast. På vägen passeras vindskydd vid Svartviken, 2,5 km.

bergsskrevan rövarstenen

3. Harstacken. Utsiktspunkt. Spång över älven passeras, 3,9 km.

4. Gårdsåstjärnet. Vindskydd. Bäverhydda, 7,2 km.

5. Flyttra, 8.8 km. Efter Flyttra kommer man förbi en torpruin som heter Bubacken.

6. Nordomtjärn (Savtjärnet) Utsiktpunkt Storeberget passeras före, 11,4 km

7. Korstjärn. Kolar kojor. Torpet Västerås passeras. Ny bro vid Blixtertorp, 15,4 km.

8. Mörtjärn. Vindskydd, 17,4 km.

vindsskydd vid mörttjärnet

9. Ryggetadsberget med utsiktstorn. Mycket fin utsikt, 18,6 km.

ryggestadstornet

10. Larstomta tillbaka till B&B, 22,1 km.

larstomta baksidan av byggnaden


Vandringsled - Gunnarskogsleden

Karta finns att köpa på Thybergs ICA

1. Start vid Larstomta, Gå Harvägen till Ekorrvägen och norrut. Följ orange markering.

2. Utsiktstorn på Ryggestahöjden, 3,5 km

3. Mörttjärn, vindskydd 4,7 km

4. Kolarkojor, Korstjärnsmossen, du kan göra en avstickare hit.

5. Korsa Gräsmarksvägen och gå mot Åsen. Ny sträckning,10 km

6. Fresketäppa, restaurerat ödetorp, öppet rastställe, 12,9 km

7. Sjöändan, 13,9 km

8. Solbergsliden, ödegårdar, 18,4 km

9. Lafallshöjden. Torp med slåtterängar. Rik flora, 21,4 km

Återvandring kan ske på alternativ led längs Treen till Bruket och Tavelbacken. Lederna möts strax norr om Fresketäppa.


Gravås-Arvika

Från Gravås till Arvika går en 17 km lång vandringsled som är blåmärkt. Rastplatser finns efter vägen. Du kan ta Arvika buss mot Stommen, gå av vid hållplats Myrevägen.


Finnvägen

Finnvägen är en 21 km lång vandringsled markerad orange. Start vid Fredros Gård (S-kurvan vid spikmagasinet) som går till Bogens kyrka. Från Finnvägen finns en led även den orange som passerar Abborsjön och Timbonäs där flera olika sträckningar ansluter.


Övriga stigar att vandra

Bogen>>Tvällen>>Timbonäs>>Långnäs

En mängd andra stigar att vandra på totalt 65 km. Här finns ängar som brukas enligt gamla metoder med rara växter, stenar med trollrunor och mycket annat. Karta finns att köpa på Tvällens värdshus.


Naturutflykter

Byamossarna är en av Arvika kommuns största sammanhängande myrområde. Vildmarkskaraktären gör området lämpligt för strövande och på vintertid en tur för skidåkning.


Motionsspår i Gunnarskog

Stommen - 2 km spår med belysning till kl. 21.00 med start vid Järvenskolan.

Bogen-Mitandersfors - 4 km motionsspår med start vid bygdegården i Mitandersfors. Vintertid, vid snötillgång prepareras skidspåren.


Väderinformation, kolla in vädret

vädersatelit

SMHI