Mars 2020


3 mars - Café Gunnebo Gunnarskogs Bygdelag (alla välkomna), 14.30, matsalen Gunnebo


8 mars - Årsmöte Fredros Bygdegårdsförening, 16.00, Bygdegården Fredros


12 mars - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda


14 mars - Handarbetslördag, 10-13, storstugans kök Hembygdsgården


15 mars - Årsmöte Bortans IK, 15.00, klubblokalen Tväruds skola


15 mars - Årsmöte Gunnarskogs Hembygdsförening, 18.00, Hembygdsgården


18 mars - Släktforskning, 18.30, Fridhem Sälboda


19 mars - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda


26 mars - Inga fall i Sälboda (förebygg fallskador), 11.00, Fridhem Sälboda