December 2019


4 december - Onsdagsträff, 12.30, Sockenstugan Gunnarskog (anmälan senast tisd. fm)


7 december - Julcafé, 18.00 (caféet öppnar 17.00) Fredros Bygdegård (obs kontantbetalning entré)


9 december - Släktforskning, 18.30, Fridhem Sälboda


15 december - Skogsdag med hästkörning, 11-15, Bortan (skyltat från Allstakan)


22 december - Samling kring krubban, 16.00, Gunnarskogs kyrka


24 december - Julnattsmässa, 23.30, Gunnarskogs kyrka


25 december - Julotta, 07.00, Bogens kyrka


26 december - Julkonsert med ungdomar från bygden, 18.00, Gunnarskogs kyrka