September 2019


2 september - Start Core (sedan varje måndag), 18.00, Järvenskolans idrottshall


3 september - Café Gunnebo Socialdemokraterna Gunnarskog, 14.30, Matsalen Gunnebo


3 september - Start Tonårsscout, 18.30-20.30, Årbottens Missionshus


4 september - Start Barngympa 4-6 år (sedan varje onsdag), 18.00, Järvenskolans Idrottshall


4 september - Start Tabata (första gången prova på yoga, övriga onsdagar Tabata), 19.00, Järvenskolans Idrottshall


7 september - Loppis och servering, 10-16, Fredros Bygdegård


8 september - Start Barngympa 0-3 år (sedan varje söndag), 10.30, Järvenskolans Idrottshall


8 september - Start Cirkelträning (sedan varje söndag), 17.30, Järvenskolans Idrottshall


15 september - Start Söndagsskola "Kompisklubben", under gudstjänsttid, Tväruds Equmeniakyrka


21 september - Loppis och servering, 10-14, Fridhem Sälboda


22 september - De äldres dag, 11.00, Gunnarskog kyrka (tacksam för anmälan senast 17 september 0570-728270)


24 september - Start Körprojektet Strössel, 18-19, Tväruds Equmeniakyrka


27 september - PRO Höstauktion, 17.00, Fredros Bygdegård


28 september - Höstmarknad, 11-15, Hembygdsgården Gunnarskog


29 september - Höstfest Röda Korset Gunnarskog, 15.00, Järperuds Bygdegård


30 september - Step up, 19.00, Järvenskolans Idrottshall