Mars 2019


1 mars - Årsmöte Årbotten och Byns Bygdegårdsförening, 19.00, Bygdegården


3 mars - Årsmöte MK Team Treske, 18.00, Motorgården


5 mars - Café Gunnebo Gunnarskogs Bygdelag, 14.30, Matsalen Gunnebo


11 mars - Årsmöte BIK, 18.30, klubblokalen Tvärud


17 mars - Årsmöte Hembygdsföreningen, 18.00, Gunnarskogs Hembygdsgård


24 mars - Fotoutställning - Micke Persson, årets Gûnnersking 2017, visar och berättar om sina naturbilder samt ger tips kring hur man tar bästa klippet, 15.00, Järperuds Bygdegård


27 mars - Onsdagsträffen, 12.30, Sockenstugan Gunnarskog


29 mars - Vårauktion PRO Gunnarskog, 17.00, Fredros Bygdegård


31 mars - Årsmöte Allstakans byalag, 15.00, Skogsborg