Januari 2016


1 januari - Ekumenisk mässa, 18.00, Gunnarskogs kyrka


4 januari - Grötfest, 18.00, Sälboda Bygdegårdsförening


6 januari - Familjegudstjänst med julspel, 11.00, Gunnarskogs kyrka


6 januari - Mässa, 14.00, Bogens kyrka


7 januari - Julfest för stora och små, 11.00, Bystugan Gårdsås


9 januari - Start Core, 18-19, Järvenskolans idrottshall


9 januari - Start E-fit, 19-20, Järvenskolans idrottshall


10 januari - Start Barngympa 0-3 år, 17-18, Järvenskolans idrottshall


11 januari - Start Barngympa 4-6 år, 18-19, Järvenskolans idrottshall


11 januari - Start Tabata, 19-20, Järvenskolans idrottshall


15 januari - BIK's Barnfest, 11-12.30, Tväruds gymnastiksal


15 januari - Start Cirkelträning, 17.30-19, Järvenskolans idrottshall


15 januari - Vi sjunger julen ut, 18.00, Gunnarskogs kyrka


25 januari - Onsdagsträffen, 12.30, Sockenstugan Gunnarskog


28 januari - Treskerundan rally, första start 10.30, Anders Jonssons Åkeri Treskog